Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Tříkrálová sbírka podpoří nemocnici v Ugandě

Tříkrálová sbírka podpoří nemocnici v Ugandě

Přípravy na Tříkrálovou sbírku, která proběhne od 1. do 14. ledna 2015, jsou v plném proudu. Arcidiecézní charita Praha oznámila diecézní záměry Tříkrálové sbírky: část výtěžku podpoří provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Z darů, které dárci vhodí koledníkům do zapečetěných kasiček, pomůže 65 % přímo v obci nebo v regionu, kde sbírka probíhá. 15 % využije na své projekty (arci)diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky.

Arcidiecézní charita Praha využije výtěžek nadcházející sbírky na pomoc potřebným rodinám a matkám s dětmi v České republice , na podporu nových farních Charit v pražské arcidiecézi a České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Více informací o Tříkrálové sbírce.