Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Veřejná sbírka loni pomohla jedním a půl milionem korun

Veřejná sbírka loni pomohla jedním a půl milionem korun

Česká nemocnice v Ugandě může pomáhat díky podpoře dárců z České republiky. Podpora přichází od stálého okruhu přispěvatelů i od dárců, kteří jednorázově podpoří veřejnou sbírku. Na konto veřejné sbírky loni dárci přispěli téměř jeden a půl milionu korun.

Veřejná sbírka loni pomohla jedním a půl milionem korunVeřejná sbírka je pro Českou nemocnici v Ugandě významnou pomocí,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „V loňském roce se na jejím kontě sešla částka 1 438 512 korun. Děkuji všem dárcům za podporu, která pro pacienty z kraje Buikwe znamená často záchranu života.“

Výtěžek sbírky jsme využili na nákup léků a zdravotního materiálu nutného pro provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy a dále pokrytí mzdových nákladů na odborný zdravotní personál.

Veřejná sbírka byla vyhlášena 1. listopadu 2012. Dárci mají několik možností, jak ji podpořit:

  • darem na bankovní účet sbírky 749126/5500,
  • zakoupením vstupenky na benefiční koncert, který Arcidiecézní charita Praha pořádá tradičně 31. října v Obecním domě.
  • jednorázovou textovou dárcovskou zprávou ve tvaru DMS UGANDA 30 nebo DMS UGANDA 60 nebo DMS UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Cena dárcovské sms je 30, 60 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. 
  • trvalou textovou dárcovskou zprávou ve tvarJednorázová a trvalá dárcovská DMSDMS TRV UGANDA 30 nebo DMS TRV UGANDA 60 nebo DMS TRV UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. 
    Službu provozuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz

Historie veřejné sbírky

Veřejnou sbírku na podporu České nemocnice (tehdy Česko-slovenské nemocnice, jejímž významným partnerem byla Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave) vyhlásila Arcidiecézní charita Praha poprvé v roce 2006. Její výtěžek činil v letech 2006 až 2009 celkem 201 134 korun. Zákonná lhůta pro trvání veřejné sbírky byla tehdy tři roky. Sbírka byla proto vyhlášena znovu na další tříleté období. V roce 2012 bylo díky legislativní úpravě možné vyhlásit sbírku na neomezené časové období.

Veřejná sbírka loni pomohla jedním a půl milionem korunCelkový čistý výtěžek veřejných sbírek na podporu České nemocnice v Ugandě od 1. listopadu 2012 do 31. prosince 2016 činil 5 141 711,96 korun. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Podporujte Českou nemocnici pravidelně

Jsme přesvědčeni, že Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je výjimečným projektem. Váš dar se promění v konkrétní pomoc. Malému Wasswovi a tisícům dalších dětí zachránilo ošetření v nemocnici život. Maminky, jako ta, která porodila čtyřčata, nemusí umírat při komplikovaných nemocech. Českou nemocnici stojí za to podporovat pravidelně.

Stanete-li se pravidelným dárcem, registrujeme vaše kontaktní údaje do dárcovské databáze. Jednou ročně od nás dostanete souhrnné potvrzení o vašich darech pro daňové účely. Dvakrát ročně obdržíte poštou Bulletin Arcidiecézní charity Praha. Stanete se partnerem v našem poslání pomáhat lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou zvládnout vlastními silami.

Související informace