Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Výsledky průzkumu spokojenosti pacientů

Výsledky průzkumu spokojenosti pacientů

Jak jsou s Českou nemocnicí v Buikwe spokojeni její pacienti? Jak hodnotí přístup personálu, nakolik jsou informováni o diagnóze a jak dlouho čekají na ošetření? Čtěte o průzkumu spokojenosti pacientů, který Česká nemocnice provádí čtyřikrát ročně.

Ze sto deseti ugandských nemocnic se Česká nemocnice v Buikwe umístila podle oficiálních národních statistik na 27. místě. Přední příčky pravidelně sestavovaného žebříčku obsazují fakultní a soukromé nemocnice ve velkých městech. Mezi vesnickými nemocnicemi je ta v Buikwe jedna z nejlepších. Jak jsou s nemocnicí spokojeni její pacienti?

„Průzkum spokojenosti pacientů je pro nás nástrojem, jak zlepšovat kvalitu péče z pohledu pacientů,“ říká Juliet Nansubuga, dlouholetá administrátorka nemocnice. „Průzkum pořádáme každé čtvrtletí, abychom mohli sledovat vývoj. Výsledky se v posledních letech výrazně zlepšily, zejména v hodnocení ambulantní péče.“

Přinášíme nejdůležitější výsledky průzkumu konaného v polovině roku 2014 na vzorku 85 pacientů.

Celkovou kvalitu poskytované péče hodnotí pacienti pozitivně:

 • S ambulantním ošetřením bylo zcela spokojeno 50 % pacientů, 43 % bylo spíše spokojeno.
 • S hospitalizací na lůžkových odděleních bylo zcela spokojeno 56 % pacientů, 40 % bylo spíše spokojeno, 4 % pacientů udává, že se péče zhoršila.
 • HIV pozitivní pacienti byli s péčí zcela spokojeni v 70 % případů, 27 % z nich bylo spíše spokojeno.

Podle pacientů je přístup zdravotního personálu laskavý:

 • Přístup pracovníků v ambulancích hodnotilo 100 % pacientů pozitivně (99 % pacientů bylo zcela spokojeno a 1 % spíše spokojeno).
 • V lůžkových odděleních je zcela spokojeno 48 % a spíše spokojeno 44 % pacientů. 4 % spokojena nebyla. Zdravotníkům pracujícím v lůžkových odděleních bylo znovu připomenuto, že jejich přístup je pro dobrý průběh léčby klíčový.
 • HIV pozitivní pacienti byli s léčbou ve 100 % případů spokojeni (83 % uvádí nejvyšší ohodnocení, 17 % vybírá na škále druhé nejvyšší hodnocení „spíše spokojen“).

Zapojení pacientů do rozhodování o léčbě se může dále zvyšovat:

 • V ambulancích se podle průzkumu 70 % pacientů podílelo na zvolené léčbě, 23 % se částečně podílelo a 7 % se nepodílelo vůbec.

 • V lůžkových odděleních se do rozhodování zapojilo 88 % (52 % zcela, 36 % částečně) a 12 % zapojeno nebylo. Personál lůžkových oddělení byl na tuto skutečnost upozorněn a má v dalším období klást důraz na zapojování pacientů do rozhodování o možné léčbě.

 • HIV pozitivní pacienti z 80 % o zvolené léčbě spolurozhodovali, 17 % částečně a 3 % nebyla do rozhodování zapojena.

Znalost jména, příčiny, šíření a léčby nemoci byla mezi pacienty dobrá:

 • Lékaři v ambulancích podali 73 % pacientů kompletní informaci o diagnostikované nemoci, 20 % pacientů dostalo částečné vysvětlení.
 • 92 % hospitalizovaných pacientů bylo o své diagnóze informováno (z toho 20 % uvádí, že částečně).
 • 87 % HIV pozitivních pacientů dostalo kompletní informaci, 13 % dostalo vysvětlení částečné.

Čekání na ošetření trvalo v jednotlivých odděleních nemocnice následující dobu:

 • Ambulance: 10 % pacientů čekalo méně než 30 minut; 67 % méně než 1 hodinu; 2 % méně než 2 hodiny; 3 % méně než 3 hodiny; 3 % více než 3 hodiny.
 • Lůžková oddělení: 56 % pacientů čekalo méně než 30 minut; 44 % méně než 1 hodinu;  4 % méně než 2 hodiny.
 • HIV klinika: 33 % pacientů čekalo méně než 30 minut; 57 % méně než 1 hodinu; 10 % méně než 2 hodiny. Zejména pracovníkům laboratoří bylo zdůrazněno, aby pacienty informovali o časové náročnosti testů, aby se pacienti necítili v době čekání na výsledky zanedbáni.