Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zveme vás na 25. benefiční koncert

Zveme vás na 25. benefiční koncert

Srdečně vás zveme na 25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. Koncert, který podpoří Českou nemocnici v Ugandě, se uskuteční v pondělí 31. října v Obecním domě v Praze 1.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede Smetanův Cyklus symfonických básní Má vlast. Během programu budou slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj charitního díla.

Vstupenky je možné zakoupit již nyní on-line na www.praha.charita.cz. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500.

25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha