Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Česká nemocnice v Ugandě ošetřila za pět let přes 140 000 pacientů

Praha/Buikwe (Uganda), 15. února 2012 – Česká nemocnice v Ugandě právě slaví pětileté výročí svého vzniku. Za tu dobu nemocnice, kterou v jihougandském městečku Buikwe provozuje Arcidiecézní charita Praha s místními partnery (Diecéze Lugazi a další), ošetřila více než 140 000 pacientů a na svět pomohla více než třem tisícům dětí. O její chod se stará téměř 100 místních pracovníků.

Nemocnice v Ugandě tématem Studia 24

Dnešním hostem Studia 24 byla Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce. Tématem rozhovoru je pětileté výročí založení České nemocnice v Ugandě. Sledujte archiv ČT (od 5:15 min).

Spoluprací nemocnic ke zlepšení veřejného zdraví

V duchu myšlenky, že skupina dosáhne více než jednotlivec (v tomto případě zdravotnické zařízení), se konalo historicky první setkání představitelů nemocnic v kraji Buikwe a Mukono.

Nemocnice v Ugandě oslavuje tento měsíc páté narozeniny!

Slavte s námi celý únor. Čtěte více

Gratulace přijímáme na DMS UGANDA 87 777 :-) (Cena sms je 30 Kč, Nemocnice v Ugandě obdrží 27 Kč).

Koordinační setkaní nemocnic a zdravotnických zařízení

Dne 23. ledna bude mít nemocnice v Buikwe možnost přivítat zástupce distriktních nemocnic. Stane se tak v rámci setkání, jehož účelem je zlepšit koordinaci a referenční systém mezi zdravotnickými zařízeními v oblasti Buikwe.

Zapojení do iniciativy Místa bezpečného mateřství

Nemocnice v Buikwe dostala minulý adventní týden ocenění za aktivní účast v pilotní fázi iniciativy Místa bezpečného mateřství realizované kanadskou organizací Save the Mothers ve spolupráci s Univerzitou v Mukonu.

Připomenutí světového dne AIDS

1. prosince si zaměstnanci nemocnice v Buikwe připomněli světový den AIDS, epidemii, která měla neblahý dopad i na život v Ugandě. V období svého vrcholu míra epidemie dosahovala ve venkovských oblastech až 29 %.

Jaká je to vlastně medicína?

Minulý měsíc jsme ošetřovali tři ženy s perforovanou dělohou, důsledkem ilegální interrupce. Všechny přišly s rozvinutým zánětem pobřišnice, protože nesměly tři dny po zákroku jít do nemocnice.

Pomoc musí organizovat profesionálové

Dětský lékař, teolog a bioetik Jaromír Matějek uskutečnil ke konci září týdenní studijní cestu do Ugandy v oblasti rovníkové Afriky. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zjistit, za jakých podmínek a jakým způsobem vést rozvojovou péči v tamních nemocnicích. V rozhovoru jsme se však dotkli i obecnějších témat jako solidarita a pomoc bližnímu.

Zaplácané břicho nezasytí?

Malnutricie, slovo často zmiňované v souvislosti s rozvojovými zeměmi. Naši pozornost si rozhodně zaslouží. Míra výskytu podvýživy je v rozvojových oblastech až o 25 % vyšší než v zemích rozvinutých.