Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Koordinační setkaní nemocnic a zdravotnických zařízení

Dne 23. ledna bude mít nemocnice v Buikwe možnost přivítat zástupce distriktních nemocnic. Stane se tak v rámci setkání, jehož účelem je zlepšit koordinaci a referenční systém mezi zdravotnickými zařízeními v oblasti Buikwe.

Zapojení do iniciativy Místa bezpečného mateřství

Nemocnice v Buikwe dostala minulý adventní týden ocenění za aktivní účast v pilotní fázi iniciativy Místa bezpečného mateřství realizované kanadskou organizací Save the Mothers ve spolupráci s Univerzitou v Mukonu.

Připomenutí světového dne AIDS

1. prosince si zaměstnanci nemocnice v Buikwe připomněli světový den AIDS, epidemii, která měla neblahý dopad i na život v Ugandě. V období svého vrcholu míra epidemie dosahovala ve venkovských oblastech až 29 %.

Jaká je to vlastně medicína?

Minulý měsíc jsme ošetřovali tři ženy s perforovanou dělohou, důsledkem ilegální interrupce. Všechny přišly s rozvinutým zánětem pobřišnice, protože nesměly tři dny po zákroku jít do nemocnice.

Pomoc musí organizovat profesionálové

Dětský lékař, teolog a bioetik Jaromír Matějek uskutečnil ke konci září týdenní studijní cestu do Ugandy v oblasti rovníkové Afriky. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zjistit, za jakých podmínek a jakým způsobem vést rozvojovou péči v tamních nemocnicích. V rozhovoru jsme se však dotkli i obecnějších témat jako solidarita a pomoc bližnímu.

Zaplácané břicho nezasytí?

Malnutricie, slovo často zmiňované v souvislosti s rozvojovými zeměmi. Naši pozornost si rozhodně zaslouží. Míra výskytu podvýživy je v rozvojových oblastech až o 25 % vyšší než v zemích rozvinutých.

Otevřený den Nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe

Seřadit, čekat na povel kapelníka! A už slavnostní průvod zaměstnanců a návštěvníků Dne nemocnice v čele s dechovou kapelou, promáčenou vydatným ranním deštěm, mašíruje. Zastavuje před nemocniční kaplí, která praská ve všech.

Nemocnice úspěšně prošla akreditačním procesem

Naší nemocnici se podařilo získat akreditaci UCMB na příští rok. Z možných 33 bodů jsme získali 31, což je značný posun oproti minulému roku. Proto jsme na výsledky patřičně pyšní. :)

Hlasitý Den nemocnice

29. září proběhne vůbec první prezentační Den Nemocnice sv. Karla Lwangy.

Český rozhlas 2 - pořad Dobrá vůle

Český rozhlas 2 - neděle 4.9. v 18:05 - pořad Dobrá vůle

Poslouchejte s námi!