Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Čeho chceme dosáhnout - naše cíle

  • Rozšířit program Adopce na dálku® o kvalifikovanou zdravotní a preventivní péči pro podporované děti
  • Zajistit kvalitní lékařskou a preventivní péči pro další obyvatele kraje Buikwe, zvláště pak pro těhotné ženy a matky s dětmi
  • Šířit osvětu o správných zásadách hygieny a výživy, o možnostech prevence HIV/AIDS, malárie a dalších chorob
  • Přispět ke snížení dětské úmrtnosti, podvýživy, přenosu viru HIV z matky na dítě 
  • Zvyšovat kvalitu stávajících služeb včetně integrace služeb nabízených HIV klinikou, jejíž výstavba představuje samostatný projekt
  • Zvyšovat kvalifikaci místního zdravotního personálu
  • Implementovat efektivní informační systém a transparentní hospodaření se zásobami a léčivy
  • Budovat kapacitu místních partnerů, aby mohli nemocnici v budoucnu provozovat bez našeho zapojení
  • Mobilizovat svépomocné síly vesnických komunit prostřednictvím interaktivních vzdělávacích programů
  • Zapojit širokou veřejnost České republiky do pomoci v zahraničí a informovat ji o rozvojové problematice

Zapojte se do pomoci a podpořte Českou nemocnici v Ugandě! Děkujeme!