Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Jakou péči poskytujeme

Jsme venkovskou nemocnicí. Nejvíce pacientů přichází s akutní malárií, která je také nejvážnější (často i smrtelnou) nemocí jak u dětí, tak někdy i u dospělých. Zvláště pokud se její léčba nechá až na poslední chvíli, jak se bohužel z různých příčin stává. Mezi další frekventované nemoci, se kterými se setkáváme, patří hlavně zápal plic, meningitida bakteriálního původu, břišní paraziti či průjmová onemocnění, které způsobuje závadná voda či kontaminovaná potrava, a v neposlední řadě oportunistické nemoci v důsledku HIV/AIDS. Dále pak je mnoho dětí postiženo akutní podvýživou.

V nemocnici provozujeme všeobecné ambulance, specializované ambulance, lůžková oddělení a mobilní ordinaci, díky které poskytujeme péči i lidem v těžko dostupných oblastech. Důležité pro rozvoj nemocnice a udržení dobré kvality zdravotní péče je vzdělávání personálu.