Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Lůžková oddělení

Hospitalizovaní pacienti mají k dispozici 86 lůžek ve čtyřech odděleních: dětské (30 lůžek), všeobecné (20 lůžek), gynekologicko-porodnické (24 lůžek), chirurgické zajišťující pooperační hospitalizaci (12 lůžek).

Nejčastější diagnózou na dětském a dospělém oddělení je malárie, anémie, HIV/AIDS, respirační onemocnění a střevní nemoci. Na porodním oddělení leží ženy těsně před porodem nebo po něm, případně těhotné ženy s jinou diagnózou, např. malárií.

Mezi nejčastější chirurgické zákroky patří císařský řez, operace kýly, hnisavých ložisek a nezhoubných nádorů nebo operace komplikovaných úrazů vzniklých nejčastěji po dopravních nehodách. Ve spolupráci se státní centrální krevní bankou poskytujeme také transfuzní výkony. Velký operační sál je vybaven anesteziologickým přístrojem, defibrilátorem, elektrickou koagulační jednotkou, sterilizátory a dalším potřebným vybavením.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky jsme pořídili rentgen a vybavení rentgenologického pracoviště. To slouží nejen pro diagnostiku úrazů, ale snímkujeme i pacienty s tuberkulózou a dalšími plicními problémy. Doplňkově pak provádíme rentgenologické vyšetření zažívacího traktu.

Intenzivní pooperační péči poskytuje pacientům zkušený tým šesti sester spolu s ošetřujícím lékařem. Pacientům po chirurgickém zákroku doporučujeme zůstat alespoň několik dní, v závislosti na výkonu, kvůli snížení rizika infekce, která jim po návratu domů (prostředí s velmi omezenou hygienou a limitovaným přístupem k čisté vodě) hrozí.

Nemocnice je díky části lůžek v izolaci připravena hospitalizovat také pacienty s nakažlivými nemocemi, nejčastěji s tuberkulózou, spalničkami či tetanem.