Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Mobilní ordinace

Zdravotnická péče poskytovaná v odloučených a těžko dostupných vesnických oblastech má za cíl zpřístupnit základní preventivní zdravotnické služby těm nejchudším z nejchudších, kteří se do zdravotnických zařízení nedostanou. Za pacienty vyjíždíme v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Ročně tedy uskutečníme přibližně 25 výjezdů, při každém výjezdu ošetříme v průměru 100 pacientů. Naši návštěvu v dané oblasti vždy předem ohlásíme, aby se místní obyvatelé v určený den mohli včas sejít a připravit se.

Při výjezdech se zaměřujeme na dvě cílové skupiny. Jednak poskytujeme předporodní a poporodní péči matkám a provádíme prohlídky, vážení a očkování novorozenců. Dále pomáháme pacientům identifikovat pomocí testování přítomnost nemocí, nejčastěji viru HIV, TBC, cukrovky aj. Velmi důležité je poskytnout pacientům potřebné poradenství a podporu, protože mnozí se právě od pracovníků mobilní ordinace dozvídají o tom, že jsou HIV pozitivní.

Během ordinačních dní identifikuje mobilní ordinace pacienty, kteří potřebují ošetření v nemocnici (nejen těhotné matky a chroničtí pacienti interní medicíny, ale také chirurgické případy). Mobilní ordinace činí první krok nemocných na cestě k odpovídající péči v nemocnici.