Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Specializované ambulance

V průběhu času se ukázalo jako nutné vytvořit odborná pracoviště specializovaná pro léčbu konkrétního onemocnění nebo typu nemoci. Tak vznikly specializované ambulance, z nichž některé ordinují každodenně, jiné jsou otevřeny v určitý den v týdnu. V současné době provozuje naše nemocnice tato ambulantní pracoviště:

HIV klinika

Ačkoli je Uganda dávána za příklad země, která dokázala odvrátit alarmující šíření infekce HIV/AIDS, podíl nakažených je stále na úrovni 7,2 % (pro srovnání v ČR jde o 0,02 %). Z naší zkušenosti víme, že zvláště odlehlé vesnické oblasti kolem Viktoriina jezera, které patří do spádové oblasti nemocnice, jsou virem HIV zasaženy až z 30 % u dospělé populace.

V naší nemocnici pracuje speciálně vyškolený tým, který se péči o HIV pacienty věnuje. Každý den je zde k dispozici lékař specializovaný v oblasti HIV. Léky využívané pro léčbu HIV pacientů, tzv. ARV léky (antiretrovirotika) získává naše nemocnice zdarma od Organizace Medical Access. Odběr krve pro krevní rozbory probíhá v nemocnici a testování provádíme také v terénu pomocí mobilní ordinace. O pacienty s HIV pečujeme také doma – zvláště o ty, kterým zdravotní stav nedovolí navštívit nemocnici, nebo bydlí v těžko dostupných oblastech. Tyto pacienty navštěvujeme každý týden, monitorujeme jejich zdravotní stav a kontrolujeme, zda dodržují stanovenou léčbu.

Onemocnění virem HIV, byť tato nemoc není v ugandské společnosti vzácná, je vždy pro konkrétního člověk velkou ránou. S pacienty proto hovoří před provedením testu i po něm zdravotní sestra, která předá nejen potřebné informace (o prevenci přenosu viru, možnostech antiretrovirální léčby, ochrany před oportunními infekcemi atd.), ale poskytuje také psychosociální podporu.

Rozvíjíme tzv. podpůrné (či svépomocné) skupiny pacientů. Jejich smyslem je propojit podobně postižené pacienty, aby si mohli předávat zkušenosti, sdílet svou bolet a podporovat se navzájem.

Duchovní podporou pro naše pacienty jsou i pravidelné mše svaté, které se konají v nemocniční kapli. Kaple je neustále přístupná nejen pacientům a jejich rodinám, ale i lidem z nejširšího okolí.

EMTCT – péče pro HIV pozitivní matky

HIV/AIDS je natolik závažný problém, že se mu věnuje ještě jedna z odborných ambulancí. Jejím cílem je snížení dětské úmrtnosti a zastavení dalšího šíření pandemie (název „EMTCT“ je zkratkou Elimination of mother-to-child-transmission of HIV – vyloučení přenosu HIV z matky na dítě).

Přenos z matky na dítě může proběhnout během těhotenství, při porodu a kojení. Bez lékařské péče se většina dětí narozených HIV pozitivní matce nedožije dvou let.

EMTCT ambulance realizuje pilotní projekt ugandského Ministerstva zdravotnictví.

Předporodní a poporodní péče

Do ambulance dochází těhotné ženy, které nejsou nakaženy virem HIV. Předporodní vyšetření sleduje správný průběh těhotenství, vývoj plodu, identifikuje polohu miminka v děloze. Bohužel většina ugandských žen žijících na vesnici se rozhoduje pro porod doma s podporou tradičních porodních bab (60 %). Účelem Předporodní a poporodní kliniky je těhotenství monitorovat a porod uskutečnit v nemocnici za odborné asistence. Při vážných komplikacích při porodu jsem schopni provést císařský řez. 

V průběhu poporodní péče novorozence naočkujeme a matky naučíme správné metody kojení a rozeznávání nemocí u dětí

Gynekologická klinika

Gynekologickou ambulanci navštěvují netěhotné ženy. Mezi běžné zákroky patří odstranění děložních myomů či léčba sexuálně přenosných chorob. Do budoucna bychom chtěli vyškolit lékaře v oblasti operace močových fistul. Fistuly vznikají v situaci, kdy se v průběhu první doby porodní nezačne ani během sedmi hodin otevírat děloha a žena se během této doby nedostane do nemocnice pro odbornou pomoc. Na ugandském venkově k tomu dochází poměrně často, vzhledem k tomu, že 60 % porodů probíhá doma a cesta do nemocnice není vždy snadná. Kontrakce pak tlačí na močový měchýř a naruší ho. Vzniká fistula, která způsobuje neudržení moči. Fistuly lze operovat, avšak v Ugandě tento zákrok provádí v celé zemi pouze tři nemocnice.

Ambulance pro chronickou péči

Ambulance pomáhá pacientům s chronickými potížemi např. srdečními poruchami, diabetes, chronickými onemocněními ledvin, hypertenzí apod. Spolu s ugandským Ministerstvem zdravotnictví uskutečňujeme pilotní program chronické péče zaměřený na diabetes a vysoký krevní tlak. Do programu je v současné době zařazeno 300 pacientů (vzhledem k vysokým finančním nákladům, které vyžaduje medikace pro chronická onemocnění).

Ambulance pro onemocnění srpkovitou anémií

Onemocnění srpkovité anémie je genetická porucha červených krvinek. Objevuje se pouze v Africe, v tropických a subtropických oblastech, kde je běžná malárie. V akutních případech je nutné podstoupit transfuzi krve. Měsíčně přichází do ordinace několik desítek pacientů s tímto onemocněním.