Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Všeobecné ambulance

Pro většinu pacientů je všeobecná ambulance prvním místem, které v naší nemocnici navštíví. Lékař (clinical officer) provede základní vyšetření a podle toho naordinuje potřebnou medikaci, příp. provede drobný chirurgický ambulantní výkon, pro který je nemocnice vybavena malým operačním sálem. Pokud není možné řešit zdravotní stav ve všeobecné ambulanci, doporučí lékař pacientovi návštěvu specializované ambulance nebo hospitalizaci. V rámci všeobecné ambulance provozujeme ordinaci zvlášť pro dospělé a pro dětské pacienty.

Mezi nejčastější zdravotní komplikace patří malárie, nemoci dýchacích cest a zažívacího traktu.

Klíčovým pracovištěm, bez kterého by nebyl provoz ambulance, ale i ostatních oddělení v nemocnici možný, je laboratoř. Většina diagnóz tropické medicíny je totiž stanovována pomocí laboratorních metod. V naší nemocnici fungují dvě laboratorní pracoviště, která provádí v průměru 200 testů denně - nejčastěji na malárii, břišní tyfus, HIV, množství červených a bílých krvinek (anémie, imunita) či kompatibilitu krevní transfuze s krví pacienta. 

Laboratoře jsou vybaveny třemi mikroskopy, laboratorními centrifugami, automatickým biochemickým testovacím přístrojem i přístroji k vyšetření CRP nebo stanovení CD4 lymfocytů.