Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Vzdělávání personálu nemocnice

Přímo v nemocnici pořádáme 1-2x týdně vzdělávací lekce pro zdravotnický personál – lekce připravují lékaři i ostatní zaměstnanci a vzájemně si předávají poznatky z různých školení nebo specifik svého oboru. Potřeba komplexní znalosti mnoha oborů je, vzhledem k nedostatku specialistů, pro zdravotnický personál v rozvojových zemích klíčová. Každý měsíc se náš zdravotnický personál účastní také kurzů, které pořádá Krajský zdravotnický úřad, Ugandský katolický lékařský výbor a další instituce či školy.

Příležitostně, zhruba 2x ročně, pořádáme tzv. surgical camps (vzdělávání v chirurgických zákrocích). Vytipujeme konkrétní operační zákrok, který naši pacienti vyžadují a v němž se naši lékaři potřebují vyškolit nebo zdokonalit. Ve spolupráci s Ugandským katolickým lékařským výborem oslovíme některou z ugandských nemocnic a žádostí, aby jejich specialista přijel do naší nemocnice a během přibližně týdenní stáže naše lékaře učil, jak teoreticky, tak prakticky během operací. Jedna ze stáží byla v minulosti zaměřena na práci s endoskopem nebo na zvládnutí operace porodnické píštěle.

Vybraným pracovníkům umožňujeme doplnit si vzdělání studiem na vysoké nebo vyšší odborné škole. V tomto případě hradíme náklady se studiem. V minulosti jsme pomohli čtyřem zaměstnancům, kteří nyní pracují ve vyšším odborném zařazení.