Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Kdo jsme

Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě založila a provozuje Arcidiecézní charita Praha, která je součástí sdružení Charita Česká republika a mezinárodní sítě Caritas Internacionalis.

Arcidiecézní charita Praha poskytuje v Praze a Středočeském kraji sociální služby, pomáhá při krizových situacích, jakými jsou např. povodně, do zahraniční pak směřuje rozvojovou a humanitární pomoc.

Svoji činnost financuje především díky podpoře orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, z darů individuálních dárců i z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

Získejte podrobnější informace o Arcidiecézní charitě Praha: