Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Sponzorství nemocničního lůžka zahájeno

Sponzorství nemocničního lůžka zahájeno

Arcidiecézní charita Praha zahajuje oficiálně nový dárcovský program Sponzorství nemocničního lůžka. Dárci budou moci adresně podpořit Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou pražská Charita založila v roce 2007 a která od té doby ošetřila téměř 200 tisíc pacientů. Již částka 300 Kč umožní týdenní provoz jedné postýlky na dětském oddělení. Charita vydává u příležitosti oficiálního zahájení projektu tiskovou zprávu.

Češi pomáhají chránit zdraví desítek tisíc Uganďanů, Charita nabízí sponzoring nemocničních lůžek

Praha 9. prosince 2013 - Po úspěšném programu Adopce na dálku® přichází Arcidiecézní charita Praha s možností sponzorovat lůžko v nemocnici, kterou provozuje v Ugandě. Již částka 300 Kč umožní týdenní provoz jedné postýlky na dětském oddělení. Není to tedy nijak nákladná záležitost.
Arcidiecézní charita Praha provozuje v kraji Buikwe v Ugandě jednu z nejlepších nemocnic ve východní Africe. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy ošetřila, léčila a operovala od svého založení v roce 2007 téměř 200 000 pacientů z této chudé oblasti Afriky. Nejčastěji jsou ohroženi malárií, tuberkulózou, ale i řadou dalších chorob, včetně HIV/AIDS. Navíc životy pacientů, především dětí, často ohrožují banální onemocnění, která jsou s pomocí léků a lékařské péče snadno a rychle léčitelná. 
 

Česká nemocnice je téměř plně odkázaná na solidaritu občanů České republiky. Ti zajišťují svými dary její provoz již sedmým rokem. Ředitelem nemocnice je Lukáš Laube, ale jinak je veškerý personál (téměř 100 osob) místní. Kromě zlepšování úrovně zdravotnictví také nemocnice působí jako výukové centrum pro zdravotníky a lékaře v oblasti.

"Češi pomáhají v Ugandě zachraňovat životy. Chceme je vyzvat k další pomoci a nabízíme možnost "sponzoringu" nemocničního lůžka. Nemocnici pomůže jakákoliv částka, ale rozhodli jsme se také přesně vyčíslit náklady na týdenní, měsíční či roční provoz jednotlivých lůžek na odděleních nemocnice. Přispěvatelé dostanou za svůj dar certifikát. Plánujeme také přinést z nemocnice víc příběhů tak, aby Češi, jejichž dobrota v Ugandě tolik pomáhá, přesně věděli, jak žijí místní lidé a jak dary prospěly v konkrétních případech," říká k novému projektu Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. "Věřím, že když měla mezi Čechy takový ohlas myšlenka adopcí na dálku, jimiž pomáhali konkrétním ugandským dětem získat vzdělání, o to více je zaujme možnost zajistit jim zdraví a často i přežití."

Jak sponzoring funguje?

Výše příspěvku není nijak omezena, ale pro lepší orientaci byly vyčísleny konkrétní částky, které odpovídají nákladům na provoz jednotlivých typů lůžek v nemocnici za určitý čas. Finanční prostředky vybrané touto cestou budou využity na úhradu léků pro pacienty a platy zaměstnanců. Tyto položky tvoří zhruba 60 % celkových nákladů nemocnice a jsou závislé na podpoře z Česka.

Dar je možné poukázat na dárcovský účet 749011/0100, pod variabilními symboly 208 05 - 208 09 podle vybraného typu lůžka.

 Lůžková oddělení Celkový počet lůžek Týdenní náklady  Měsíční náklady  Roční náklady  Variabilní symbol 
 Dětské  24 300 Kč 1 300 Kč  15 600 Kč 208 05
 Porodnické  25 500 Kč  2 200 Kč  26 000 Kč  208 06 
 Všeobecné  21 850 Kč 3 700 Kč  44 200 Kč  208 07 
 Chirurgické  5 1 100 Kč  4 800 Kč  57 200 Kč  208 08 
 JIP  1 7 600 Kč  32 900 Kč  395 200 Kč  208 09 

O Arcidiecézní charitě Praha

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Od roku 1993 se věnuje rozvojové pomoci v nejchudších zemích světa (Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika). Rozvíjí úspěšný program Adopce na dálku®, v němž čeští dárci podpořili vzdělání již více než 30 000 nejchudších dětí ze zmíněných rozvojových zemí. V cílových komunitách usiluje Charita o celkový rozvoj, věnuje se proto kromě oblasti vzdělávání také zdravotní péči a prevenci, podpoře zemědělství, drobného podnikání a sociální práci.

Arcidiecézní charita Praha je součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby.

Kontakt:

PhDr. Jarmila Lomozová
Public relations
Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44
120 00 Praha 2
E-mail: lomozova.jarmila@praha.charita.cz
Tel.: 737 28 28 10

Tisková zpráva ke stažení.