Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Jonathan vystudoval díky Adopci na dálku farmacii

Jonathan vystudoval díky Adopci na dálku farmacii

Kvalifikovaných zdravotnických pracovníků je v Ugandě nedostatek. Díky programu Adopce na dálku® mohou školy pro zdravotní sestry, laboranty, farmaceuty i lékaře studovat děti, které by jinak přístup ke vzdělání neměly. Jedním z nich je Jonathan. Jen díky českému dárci vystudoval střední farmaceutickou školu a dnes pomáhá HIV pozitivním pacientům.

Jonathan vystudoval díky Adopci na dálku farmaciiJonathan se narodil do početné, jedenáctičlenné rodiny. Žili velmi skromně. Chlapec chtěl od malička pomáhat nemocným lidem a věděl, že k tomu musí získat potřebné vzdělání. Jeho sen se začal hroutit velmi brzy. V druhé třídě základní školy ho učitel poslal domů, protože neměl zaplacené školné.

Ve stejnou dobu se do jeho vesnice rozšířil program Adopce na dálku®. Jonathan byl vybrán, a tak se mohl brzy do školy vrátit. Jeho plán stát se zdravotníkem se zdál být opět reálný, protože veškeré náklady na školu, školní uniformu, učebnice a testy začaly být pravidelně a včas hrazeny díky daru „adoptivního rodiče“, paní Dagmar z České republiky.

Jonathan vystudoval díky Adopci na dálku farmaciiPo ukončení střední farmaceutické školy začal pracovat jako dobrovolný zdravotnický pomocník. „Svoji práci jsem dělal s nasazením a láskou,“ říká Jonathan, „měl jsem vždy na mysli, co všechno jsem já dostal zdarma, chci dávat dál zdarma, a proto jsem pracoval jako dobrovolník.“

Jonathan získal nové pracovní zkušenosti. Přišla i první pracovní nabídka, kterou bez váhání přijal. Nastoupil jako farmaceutický technik do velké komunitní nemocnice v kraji Mpigi (150 km západně od Buikwe). „Mám na starosti ambulanci pro HIV pozitivní pacienty, kterým podáváme anti-retrovirální terapii. Chodím za pacienty i přímo do komunit, kde vedu i přednášky o prevenci,“ líčí svou práci Jonathan.

Jaké jsou Jonathanovi další plány? Nedávno se mu podařilo koupit vlastní pozemek, kde si postaví malý domek a doufá, že brzy založí rodinu. Jeho velkým plánem je vystudovat bakalářský obor se zaměřením na farmacii a věnovat se výzkumu léčivých bylin a jejich použití v medicíně.

Adopce na dálku® ovlivnila Jonathana v tom, že se chce stát sponzorem alespoň jednoho potřebného dítěte, jako byl on sám. Na to, co pro něj paní Dagmar udělala, nikdy nezapomene. Během let jí napsal několikrát, jak je za její podporu vděčný. „Ať Vám Bůh žehná ve všem, co děláte, protože jen díky Vám jsem mohl dosáhnout toho, po čem jsem toužil. Díky Vám jsem přínosem pro své okolí a celou společnost.”

Podpořte program Adopce na dálku® 
Dáte konkrétnímu dítěti šanci na lepší budoucnost.

Související články