Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Mark Wasswa – příběh, v němž hraje hlavní roli podvýživa, HIV/AIDS, ale i naděje

Mark Wasswa – příběh, v němž hraje hlavní roli podvýživa, HIV/AIDS, ale i naděje

Mark Wasswa je jedním z malých pacientů, kterým pomohl program Sponzorství nemocničního lůžka. Čeští dárci v něm podporují provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Ošetřující lékař rozhodl okamžitě o hospitalizaci, když se 18. měsíční chlapec v náručí své matky dostal před dvěma týdny do nemocnice. Na dětském lůžkovém oddělení strávil 11 dní, které mu pravděpodobně zachránily život. »»»

Mark byl neklidný, popudlivý, měl úbytek svalů, ve svých 18. měsících vážil pouhých 9 kg. Lékař diagnostikoval podvýživu. Sestry začaly chlapci okamžitě podávat umělou výživu, čímž jeho stav stabilizovaly.

Chlapec byl podroben dalším testům včetně vyšetření krevního obrazu, stanovení hemoglobinu a přítomnosti viru HIV. Jeho HIV status byl bohužel pozitivní a byl jednou z hlavních příčin podvýživy. Matka v těhotenství nenavštěvovala předporodní ambulanci a neměla tak přístup k léčbě, která by riziko přenosu viru na dítě během těhotenství a porodu minimalizovala. Většina dětí HIV pozitivních matek, které tuto léčbu podstoupí, jsou zcela zdravé. Markova matka o svém nakažení virem HIV dosud nevěděla.

Výsledek testu potvrdil její pozitivní status. Matka potřebovala nejen podrobné informace o možnostech léčby, výživě a dalších okolnostech a zdravotních rizicích, které život s HIV/AIDS provázejí. Potřebovala také psychologickou podporu.

Mark i jeho matka začali užívat antiretrovirální léčbu tlumící projevy nemoci.

Během pobytu v nemocnici získala maminka potřebné informace o výživě, kterou dítě potřebuje, o nutnosti dodržování hygienických zásad i o dalším způsobu podávání výživy a léků.  

„V naší nemocnici strávil Mark 11 dní a během této doby se jeho zdravotní stav velice zlepšil,“ říká sestra Laura (zdravotní sestra ze Slovenska a zároveň řeholní sestra z kongregace Královny apoštolů). „Celý náš tým dělal maximum a snažil se chlapci a jeho matce poskytnout kvalitní péči v souladu s naším posláním sloužit potřebným a chudým lidem podle křesťanských hodnot.“

Mark i jeho matka si prožili hodně utrpení i bolesti. Jejich příběh však v sobě nese velkou naději. Naději pro Markova nenarozeného sourozence. Matka je těhotná. Díky předporodní klinice, kterou se rozhodla v České nemocnici sv. Karla Lwangy pravidelně navštěvovat, a díky antiretrovirální léčbě má nyní Markův bratříček nebo sestřička obrovskou naději na zdravé dětství a život bez HIV/AIDS.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka a zapojte se do pomoci i Vy. Váš dar bude zachraňovat další lidské životy. Děkujeme.