Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Srpkovitá anemie – nemoc tropů a subtropů

Srpkovitá anemie – nemoc tropů a subtropů

Lidé v Africe jsou ohroženi řadou nemocí, s kterými se v našich končinách nesetkáváme. Vedle malárie, spavé nemoci, eboly a dalších je to i srpkovitá anémie. V Ugandě je touto dědičnou chorobou nakaženo tři čtvrtě milionu lidí. Málokdo se dožije více než 25 let.

Dvanáctiletá Flavia z Nkokonjeru trpěla často únavou, bolestí kloubů a celého těla. Opětovně přicházely horečky, závratě a bušení srdce. V České nemocnici, kam ji přivedla maminka, zjistili lékaři onemocnění srpkovité anémie.

Toto chronické dědičné onemocnění se projevuje změnou tvaru červených krvinek na protažené srpky. Změnu způsobuje mutace genu pro hemoglobin. Flexibilita buňky je snížená a to má za následek mnoho různých komplikací. Krvinky blokují vlásečnice, omezují průtok krve a často poškozují orgány – slezinu, ledviny, mozek, srdce, kosti. Pacienti trpí sníženou imunitou, a tudíž jsou náchylnější na různé infekce. V Ugandě jsou postiženy 2 % populace. Desetkrát více lidí však tuto nemoc ve svých genech přenáší.

Na srpkovitou anemii neexistuje lék. Léčba se skládá z prevence krizí a ulevení symptomům. Flavia dostala léky proti bolesti, antibiotika a transfuzi. Do České nemocnice, která provozuje specializovanou ambulanci pro onemocnění srpkovitou anémií, bude docházet na pravidelné prohlídky.

Česká nemocnice v Ugandě informuje o srpkovité anémii:

  • Nemoc je diagnostikována pomocí krevních testů, které v Ugandě provádí jen několik nemocnic.
  • Dědí se stejným principem jako barva očí či krevní skupina (autosomálně recesivní dědičnost).
  • U mužů a žen je stejná pravděpodobnost projevu choroby, přesto lidé na vesnicích věří, že dítě získává onemocnění od matky. Nezřídka je to důvodem rozvodu ze strany otce.
  • Uganďané se bohužel často obrací o pomoc na tradiční léčitele a šamany. Pouhá bylinná terapie zdravotní stav při tomto onemocnění nezlepší.
  • V České nemocnici slouží nemocným specializovaná ambulance pro onemocnění srpkovitou anémií.
  • Každý měsíc je v nemocnici hospitalizováno 5 - 8 pacientů v kritickém stavu způsobeném srpkovitou anémií.