Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Tříměsíční hospitalizace jedenáctiletého Charlese

Tříměsíční hospitalizace jedenáctiletého Charlese

Zatímco průměrná doba hospitalizace se u dětských pacientů pohybuje okolo tří dní, jedenáctiletý Charles strávil v České nemocnici téměř tři měsíce. Jeho příběh s dobrým koncem je poděkováním všem dárcům, díky nimž může nemocnice pomáhat při záchraně životů. Čtěte více.

Dlouhá hospitalizace byla u Charlese nutná ke stabilizaci zdravotního stavu poté, co utrpěl těžké popáleniny. Uzdravení by bylo snazší, kdyby se rodina nepokoušela poskytnout chlapci první pomoc pomocí bylinek. Důsledkem této domácí léčby a špatné hygienty vznikla infekce, která zasáhla rány na pažích a trupu. Do nemocnice byl Charles přijat v bezvědomí. Tu způsobila velká bolest a epiteptický záchvat. Epilepsíí trpěl chlapec od útlého dětství.

Charles podstoupil intenzivní léčbu, při níž byla nasazena antibiotika a analgetika. Zdravotníci ošetřovali rány, které zasáhly 15 % povrchu těla, prováděli fyzioterapii a podávali chlapci výživu po celou dobu jeho hospitalizace. V Ugandě je běžné, že stravu pacientovi zajišťuje jeho rodina. Charles však pochází z velmi chudých poměrů. Vychovává ho babička, která neměla na výživnou stravu dost prostředků. Náklady na hospitalizaci trvající 87 dní uhradila Česká nemocnice z prostředků sociálního fondu. Při propuštění z nemocnice byla epilepsie pod kontrolou a rány po popálení zaléčeny.

Zdravotníci se věnovali také babičce Charlese, která ho během hospitalizace doprovázela. Mluvili s ní o zásadách hygieny, o nutnosti podávat Charlesovi pravidelně léky na epilepsii a chodit s ním na pravidelné prohlídky.

“Velmi často léčíme pacienty, kteří utrpěli zranění při požáru, i děti, které požily petrolej nebo léky skladované v jejich dosahu,” říká sestra Laura Surmanová, ředitelka České nemocnice v Ugandě. “Bohužel ne ve všech případech se zraněný dostane do nemocnice. Lidé z chudých poměrů nemají dost informací, nevěnují potřebné léčbě pozornost a stále i v takto akutních případech spoléhají na místní šamany. Pravidelně proto vyjíždíme do vesnic a šíříme osvětu o tom, jak předcházet v domácnosti požáru, jak skladovat léky a další nebezpečné látky a jak reagovat v případě, kdy k neštěstí dojde.”

Děkujeme všem dárcům z České republiky, díky nimž můžeme pomáhat v léčbě i prevenci zranění, které utrpěl i malý Charles. Děkujeme za vaše dary věnované prostřednictvím dárcovské sms, Tříkrálové sbírky nebo v programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Další dětští pacienti, kteří stejně jako Charles utrpěli těžké popáleniny: Veronika na lůžku s popáleninami obou nohou, Viktorka s otcem a sestrou Laurou, na fotografiích dole chlapec Simon, který přišel do nemocnice s velmi těžkými popáleninami. 

Související články