Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zaplatili jsme operaci pro 16letého Charlese

Zaplatili jsme operaci pro 16letého Charlese

K rozhodnutí založit v Ugandě nemocnici jsme dospěli díky dětem z programu Adopce na dálku®. Bylo potřeba zajistit pro ně kvalitní zdravotní péči. Díky České nemocnici v Buikwe i díky dalším nemocnicím se to daří. Nedávno jsme pomohli 16letému studentovi Charlesovi.

Charles (uprostřed) se spolužáky, po úspěšné operaciCharles se narodil s komplikací, kterou rodiče po nějakou dobu nezpozorovali. Kdykoliv nastydl, stěžoval si na bolest na genitáliích. Nejvíce trpíval během období dešťů. Rodiče se domnívali, že jde buď o infekci, nebo o kletbu.

Pracovníci Arcidiecézní charity Praha pomohli zprostředkovat Charlesovi odbornou zdravotní prohlídku a teprve tehdy vyšlo najevo, co jeho potíže způsobuje. Aby ho ušetřil bolesti a vrátil mu zpět sebedůvěru, kterou chlapec a budoucí muž potřebuje, doporučil mu lékař, aby podstoupil operaci bez prodlení, protože už byl za hranicí věku běžného pro takový zákrok.

Operaci si Charlesova rodina nemohla finančně dovolit. Arcidiecézní charita Praha se proto rozhodla pomoci. Uhradila většinu nákladů léčby.

Charles se po operaci rychle uzdravil a mohl se brzy vrátit k studiu. „Charles je velmi chytrý a cílevědomý chlapec,“ říká Bernadeta Pavlíková, která rozvojové programy pražské Charity v Ugandě vede. „Chtěla bych jménem všech dětí, kterým v Ugandě pomáháme, poděkovat dárcům v České republice za jejich finanční příspěvky, přání a modlitby. Pro děti ze sociálně slabých rodin jako je Charles často znamenají šanci na lepší budoucnost.“

Charles vzkazuje: „Děkuji svému dárci panu Jiřímu a Arcidiecézní charitě Praha za záchranu svého života a za to, že mi dali příležitost studovat. Navždy jim zůstanu vděčný.”