Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Adopce na dálku®

Arcidiecézní charita Praha založila program Adopce na dálku® v roce 1993. Od té doby umožňujeme díky podpoře dárců z České republiky nejchudším dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporujeme rozvoj celé komunity.Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.

V současné době pomáháme díky programu Adopce na dálku® více než 17.000 dětem v Indii, Ugandě, Konžské demokratické republice, Zambii a Bělorusku. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit.

Za roční částku od 4.900 do 8.500,- Kč (částka závisí na oblasti a typu školy) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % daru podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další).

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, jednou ročně dárce obdrží školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, farnost, škola nebo firma. Přečtěte si více informací o programu Adopce na dálku®.