Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zdravotnictví v Ugandě

Ugandě funguje zdravotnický sektor státní, soukromý neziskový  a čistě soukromý. Státní sektor je ve velké míře závislý na finanční pomoci ze zahraničí - hlavně na podpoře Světové banky. Oficiálně je nyní péče ve státních zařízeních zdarma, ale neoficiálně nemocnice vybírají od pacientů různé druhy poplatků, bez kterých ošetření odmítají poskytnout. Péče je tak nejchudším obyvatelům nedostupná nebo je na velmi nízké úrovni. 

Z těchto důvodů se v komunitě vyskytuje hodně tradičních (neprofesionálních, šamanských) praktik, které se uplatňují také v oblasti zdravotnické péče. To negativně ovlivňuje dětskou úmrtnostúmrtnost matek při porodu a celkový zdravotní stav obyvatel. Průměrná délka života v Ugandě dosahuje hranice 52 let a z celkového počtu ugandské populace je 4-10 % nakaženo HIV/AIDS. Mezi nejčastější příčiny úmrtí v oblasti patří malárie, chudokrevnost, respirační a střevní infekce.

Další informace dostupné v angličtině:
Světová zdravotnická organizace
Ministerstvo zdravotnictví Ugandy