Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Sponzorujte nemocniční lůžko v České nemocnici sv. Karla Lwangy

Od roku 2007 zachraňuje nemocnice životy a zdraví desetitisíců obyvatel chudého venkovského kraje Buikwe.
To vše je možné jen díky dárcům z Česka!

V programu Sponzorství nemocničního lůžka vás žádáme o dlouhodobou a pravidelnou pomoc. Díky ní budeme moci plánovat další existenci a rozvoj nemocnice. Prosíme, pomáhejte nám pomáhat!

Dětské lůžkové oddělení Porodnické oddělení 
Dětské lůžkové oddělení Porodnické oddělení

Váš dar 300 korun zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Průměrná doba hospitalizace činí tři dny, Váš dar tak umožní hospitalizaci dvěma dětem, které trpí nejčastěji malárií, anémií, střevními a respiračními onemocněními.

Váš dar 500 korun zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy provede denně v průměru dva císařské řezy. Životy těchto matek a novorozenců by byly bez lékařského zákroku vážně ohroženy.

Všeobecné lůžkové oddělení  Chirurgické lůžkové oddělení 
Všeobecné lůžkové oddělení Chirurgické lůžkové oddělení

Váš dar 850 korun uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Oddělení přijme ročně přes 1 500 můžů a žen, kteří pocházejí z venkovských oblastí kraje Buikwe a bez České nemocnice sv. Karla Lwangy by neměli přístup k lékařské péči.

Váš dar 1 100 korun se postará o týdenní provoz chirurgického lůžkového oddělení.

Během týdne využijí jedno lůžko dva až tři pacienti. Jejich hospitalizací se snižuje riziko infekce, která jim po návratu domů, do prostředí s omezenou možností hygieny a limitovaným přístupem k čisté vodě, hrozí.

Chci pomoci

 

Můj dar podpoří provoz konkrétního typu lůžka na určitý čas.

Výše pravidelného příspěvku není nijak omezena, ale pro lepší orientaci jsme vyčíslili konkrétní částky, které odpovídají nákladům na provoz jednotlivých typů lůžek za určitý čas.