Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Podpořte, prosíme, Českou nemocnici v Ugandě

Provoz nemocnice je možný díky dobrovolným příspěvkům českých dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat desetitisícům potřebných pacientů ani nemocnici dále rozvíjet. Pomozte nám pomáhat i Vy.

Pokud se rozhodnete podporovat nemocnici pravidelně, vyčíslili jsme konkrétní částky, které odpovídají nákladům na provoz jednotlivých typů lůžek v nemocnici za určitý čas. Při pravidelné podpoře je možné nastavit trvalý příkaz a dar poukazovat na dárcovský účet Arcidiecézní charity Praha 749011/0100, pod variabilními symboly 208 05 – 208 09 dle vybraného typu lůžkového oddělení. Váš dar tak zajistí péči o pacienta v daném oddělení a časovém úseku. Děkujeme za vaši pomoc!

Váš dar České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě

DĚTSKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (variabilní symbol 20805)
PORODNICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20806)
VŠEOBECNÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20807)
CHIRURGICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20808)
CERTIFIKÁT O POMOCI ČESKÉ NEMOCNICI V UGANDĚ
E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ

Sdělte nám prosím Vaše kontaktní údaje, abychom mohli identifikovat Vaše příspěvky a informovat Vás o využití Vašich darů.

DÁRCE - FYZICKÁ OSOBA

Trvalé bydliště a korespondenční adresa

Korespondenční adresu vyplňte, pokud se liší od adresy trvalého bydliště.

DÁRCE - PRÁVNICKÁ OSOBA

Trvalé bydliště a korespondenční adresa

Korespondenční adresu vyplňte, pokud se liší od sídla společnosti.

Jak jste se dozvěděl(a) o České nemocnici v Ugandě?

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA