Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Podpořte, prosíme, Českou nemocnici v Ugandě

Provoz nemocnice je možný díky dobrovolným příspěvkům českých dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat desetitisícům potřebných pacientů ani nemocnici dále rozvíjet. Pomozte nám pomáhat i Vy.
 

Váš dar můžete poukázat na číslo účtu veřejné sbírky ve prospěch České nemocnice v Ugandě: 749126/5500.

Výše příspěvku není nijak omezena, ale pro lepší orientaci jsme vyčíslili konkrétní částky, které odpovídají nákladům na provoz jednotlivých typů lůžek v nemocnici za určitý čas. Při pravidelné podpoře je možné dar poukázat na dárcovský účet Arcidiecézní charity Praha 749011/0100, pod variabilními symboly 208 05 - 208 09 v závislosti na vybraném typu lůžkového oddělení. Děkujeme za vaši pomoc.

Váš dar České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě

DĚTSKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (variabilní symbol 20805)
PORODNICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20806)
VŠEOBECNÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20807)
CHIRURGICKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (var. symbol 20808)
CERTIFIKÁT O POMOCI ČESKÉ NEMOCNICI V UGANDĚ
E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ

Sdělte nám prosím Vaše kontaktní údaje, abychom mohli identifikovat Vaše příspěvky a informovat Vás o využití Vašich darů.

DÁRCE - FYZICKÁ OSOBA

Trvalé bydliště a korespondenční adresa

Korespondenční adresu vyplňte, pokud se liší od adresy trvalého bydliště.

DÁRCE - PRÁVNICKÁ OSOBA

Trvalé bydliště a korespondenční adresa

Korespondenční adresu vyplňte, pokud se liší od sídla společnosti.

Jak jste se dozvěděl(a) o České nemocnici v Ugandě?