Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Často kladené otázky

Představujeme vám Sponzorství nemocničního lůžka prostřednictvím praktických otázek, které vás mohou v souvislosti s tímto programem zajímat. Pokud nenajdete odpověď na vaši otázku, napište nám prosím.

Kolik „stojí“ sponzorství nemocničního lůžka?

Nemocnici pomůže jakákoliv částka, kterou se rozhodnete věnovat. Vyberete-li si některou z následujících částek, budete vědět, jak konkrétně váš dar pomohl:

 

Lůžková oddělení  Týdenní náklady  Měsíční náklady  Roční náklady 
 Dětské  300 Kč  1 300 Kč  15 600 Kč
 Porodnické  500 Kč  2 200 Kč  26 000 Kč
 Všeobecné  850 Kč  3 700 Kč  44 200 Kč
 Chirurgické  1 100 Kč  4 800 Kč  57 200 Kč

Jak konkrétně bude můj dar využit?

Finanční prostředky vybrané v programu Sponzorství nemocničního lůžka jsou využity pro provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy: 7 % z darů je určeno na nepřímé náklady a rezervy, 93 % hradí přímé náklady projektu, konkrétně náklady na léky pro pacienty, platy zaměstnanců nemocnice a další náklady nezbytné k provozu nemocnice.

Financování nemocnice je stále závislé na podpoře z Česka. Úspěchem je, že se míra podpory z Česka během let snížila a nemocnice získala i další pravidelné zdroje financování. Čerpá ugandskou státní dotaci, pomoc dalších neziskových organizací a vybírá také poplatky od pacientů (poplatky jsou nastaveny tak, aby si je pacienti mohli dovolit, naše nemocnice je jednou z nejlevnějších v rámci celonárodní sítě katolických nemocnic v Ugandě. Navíc máme sociální fond, z něhož hradíme léčbu těch nejchudších).

Kolik procent tvoří režijní náklady?

Nepřímé náklady, tj. náklady potřebné k zabezpečení realizace našich zahraničních projektů, činí pouhých 7 %. Usilujeme tak o to, aby se maximum prostředků dostalo rovnou k příjemcům pomoci.

Dostanu potvrzení o daru pro daňové účely automaticky nebo o něj musím žádat?

Centrum zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha posílá všem svým registrovaným dárcům automaticky souhrnné potvrzení o darech pro daňové účely. Toto potvrzení dostanete v průběhu ledna souhrnně za všechny dary poukázané v uplynulém roce na dárcovské číslo účtu 749011/0100. Pokud potřebujete potvrzení o daru dříve, napište nám, rádi vám jej vystavíme.

Pokud nejste registrován(a) v databázi dárců Centra zahraniční spolupráce, můžete tak učinit vyplněním tohoto formuláře. Spolu s potvrzením registrace vám bude zasláno číslo, které budete používat jako specifický symbol pro vaše platby, abychom je snadno rozpoznaly jako dary od vás.

Mám přispět na dárcovské konto 749011/0100 (variabilní symbol 208 05 - 208 09) nebo na číslo účtu veřejné sbírky 749126/5500?

Dar poukázaný na oba tyto účty bude využit na podporu České nemocnice v Ugandě. Dárcovské konto Arcidiecézní charity Praha (749011/0100) využívají především dárci, kteří přispívají pravidelně. Tito dárci jsou registrováni v naší databázi dárců a automaticky dostávají v lednu souhrnné potvrzení svých darů za uplynulý rok pro daňové účely. Posíláte-li dar na dárcovské konto (749011/0100), nezapomeňte uvést variabilní symbol, který určuje záměr vaší platby. Pokud jej máte, využijte také specifický symbol, který identifikuje vás, jako dárce.

Číslo účtu veřejné sbírky (749126/5500) je určeno spíše pro jednorázové dary od anonymních dárců. Potvrzení pro daňové účely rádi vystavíme na vyžádání. 

Co podporou nemocnice získám?

Podporou České nemocnice v Ugandě se stanete součástí výjimečného projektu, v němž čeští dárci již osmým rokem pomáhají zachraňovat zdraví a životy dětí, matek i ostatních pacientů v ugandském kraji Buikwe.

Každý dárce může navíc získat elektronický nebo tištěný certifikát, který potvrdí jeho účast v programu Sponzorství nemocničního lůžka. Certifikát můžete darovat jako dárek, tzn. že certifikát vystavíme na jméno osoby, které chcete certifikát darovat. 

Je možné, abych Českou nemocnici v Ugandě navštívil?

Ano, je to možné. Návštěva projektu nemá na rozdíl od osobní návštěvy konkrétního podporovaného dítěte či rodiny negativní dopady na místní komunitu. Rádi vám tedy nemocnici na místě ukážeme, provedeme vás jednotlivými odděleními, vysvětlíme, jakou péči poskytujeme. Vzhledem k velké zaneprázdněnosti našich pracovníků na misi nás prosím předem kontaktujte a domluvte si konkrétní termín schůzky. Ze stejného důvodu nemůžeme bohužel vaši návštěvu na místě organizovat a zajišťovat např. ubytování, dopravu atd.

Je možné zapojit se jako dobrovolník? 

Ano, je to možné. Do nemocnice rádi přijmeme kvalifikované pracovníky - lékaře a zdravotní sestry. Pro konkrétní podmínky dobrovolnické stáže nás prosím kontaktujte, rádi se s vámi sejdeme při osobní schůzce. 

Chci podpořit Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě