Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Česká pomoc v ugandském Buikwe

Českou nemocnici sv. Karla Lwangy jsme v Ugandě vybudovali  v r. 2006 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Buikwe včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera. Zdravotnictví zde bylo na velmi nízké úrovni, což se odráželo ve špatném zdravotním stavu obyvatel, nízkém věku dožití a vysoké dětské úmrtnosti. Nabízíme ambulantní léčbu i léčbu v hospitalizaci. Díky mobilní ordinaci působíme také v okolních vesnicích, kde šíříme osvětu a provádíme základní zdravotní preventivní péči.

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je nemocnicí pro chudé

Nemocnice je umístěna ve vesnické oblasti, kde žije polovina obyvatel pod hranicí chudoby, je tedy nemocnicí především pro chudé. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace: malárie, tuberkulóza a HIV, infekce, podvýživa, příp. paraziti. Z chirurgických zákroků provádíme nejčastěji operace v dutině břišní, z gynekologie císařské řezy.

Poskytujeme léčbu a šíříme osvětu, abychom nemocem předcházeli

Usilujeme o vysokou kvalitu péče a lidský přístup ke každému pacientovi. Velký důraz klademe na vzdělávání šíření osvěty. Mnoho nemocí je způsobeno nedostatečnou hygienou, nesprávnou purifikací vody, působením místních léčitelů/šamanů a pozdní návštěvou nemocnice v případě zdravotních komplikací. Klademe si proto za cíl šířit osvětu jak mezi našimi pacienty, tak mezi obyvateli naší spádové oblasti. Místní zdravotnický personál naší nemocnice má šanci zvyšovat svoji odbornost díky školením lékařů specialistů.

Naše vize - partnerství pro udržení a další rozvoj nemocnice

Naší vizí je zapojovat do provozu nemocnice v co největší míře místní partnery – diecézi Lugazi a kraj Buikwe. Snažíme se do financování nemocnice zapojit co nejvíce dárců z České republiky, kterým není lhostejná záchrana životů těch nejchudších v rovníkové Africe.

Související informace