Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Zdroje financování a náklady

Stavba a vybavení

V letech 2004 - 2006 probíhala pod vedením Arcidiecézní charity Praha stavba nemocničního komplexu. Finančně přispěl grant Ministerstva zdravotnictví ČR, individuální dárci z ČR a vlastní prostředky Arcidiecézní charity Praha.

Provozní náklady

Provozní náklady činí 8 mil. Kč ročně. Nemocnice získává dotace z ugandského Ministerstva zdravotnictví. Arcidiecézní charita Praha přispívá výtěžkem z veřejné sbírky. Na chod nemocnice přispívají i samotní pacienti, kteří jako všude jinde v Ugandě, hradí malý poplatek za poskytovanou péči.

Prostředky Arcidiecézní charity Praha

Arcidiecézní charita Praha získává zdroje na provoz nemocnice od individuálních a firemních dárců prostřednictvím veřejné sbírky. Dárci mají několik možností, jak ji podpořit:

  • darem na bankovní účet sbírky 749126/5500,
  • Jednorázová a trvalá dárcovská DMSzakoupením vstupenky na benefiční koncert, který Arcidiecézní charita Praha pořádá tradičně 31. října v Obecním domě.
  • jednorázovou textovou dárcovskou zprávou ve tvaru DMS UGANDA 30 nebo DMS UGANDA 60 nebo DMS UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Cena dárcovské sms je 30, 30 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. 
  • trvalou textovou dárcovskou zprávou ve tvaru DMS TRV UGANDA 30 nebo DMS TRV UGANDA 60 nebo DMS TRV UGANDA 90 zaslanou na číslo 87 777. Každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Česká nemocnice v Ugandě obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. 
    Službu provozuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz

Související informace