Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Poloha nemocnice, cílová skupina

Popis oblasti

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je situována v městečku Buikwe, asi 60 km východně od hlavního města Kampaly v kraji Buikwe, diecézi Lugazi. V oblasti Buikwe žije asi 1.500 dětí podporovaných prostřednictvím českých dárců programu Adopce na dálku®. Nejbližší nemocnice schopná provádět specializovanou péči a operace v úplné anestesii je od Buikwe vzdálená 35 km. Kvůli nákladům na dopravu a v období dešťů též kvůli nesjízdnosti cest je pro místní obyvatele tato vzdálenost vážnou překážkou ve využití tohoto vzdálenějšího zařízení. Ostatní nemocnice v kraji Buikwe jsou špatně vybaveny jak po stránce materiální, tak personální.

Počty obyvatel vs. klientů nemocnice

Celkový počet obyvatel regionu, který geograficky spadá pod Nemocnici, je přibližně 32 tisíc. Jelikož však nemocnice disponuje kvalitním a mnohdy jedinečným vybavením a  slouží i nejchudším pacientům, kteří nemohou za léčbu zaplatit, využívají nemocnici lidé ze širokého okolí. Lidé z okolních regionů přichází především v obdobích, kdy ostatní zdravotnická zařízení přerušují svůj provoz kvůli nedostatku financí při výpadku státních dotací. Počet obyvatel, kteří pravidelně využívají služeb Nemocnice, byl odhadnut na 110.000.

Obyvatelé kraje se živí převážně zemědělstvím. Polovina z nich je negramotná a žije pod hranicí chudoby.

Cílová skupina

  • Obyvatelé kraje Buikwe a širokého okolí
  • Děti zapojené do programu Adopce na dálku® mající nárok na lékařskou péči zdarma
  • Místní studenti - stážisté / praktikanti vyšších zdravotních škol (zejména zdravotní sestry a laboranti)
  • Místní zaměstnanci – management, lékařský a pomocný personál

Související informace