Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Status nemocnice

  • Neziskové soukromé církevní zařízení

Zřizovatel

  • Diecéze Lugazi

Vlastník

Partneři projektu

Nemocnice má volené správní orgány a schválené stanovy, je registrována v rejstříku ugandských zdravotnických zařízení. Zároveň je akreditována u Ugandského katolického zdravotního institutu (UCMB), který zastřešuje soukromá církevní nezisková zdravotnická zařízení v celé Ugandě. Akreditace dává větší šanci na získání státního finančního příspěvku a celkově pomáhá monitorovat kvalitu péče.

Výkonná rada, složená ze zástupců diecéze Lugazi, distriktu Buikwe, vedoucích zaměstnanců nemocnice, komunity a dalších, se pravidelně schází k rozhodování o strategických otázkách nemocnice. Jednání Výkonné rady se účastní zástupce Arcidiecézní charity Praha.

Související informace