Váš dar 300 korun

zabezpečí týdenní náklady na lůžko v dětském oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 500 korun

zaplatí týdenní hospitalizaci matky v porodnici.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Váš dar 850 korun

uhradí týdenní náklady na lůžko na všeobecném oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

 

Váš dar 1 100 korun

se postará o týdenní provoz lůžka na chirurgickém oddělení.

Získejte více informací o programu Sponzorství nemocničního lůžka.

Stavba a vybavení

Přípravná fáze projektu probíhala v letech 2004–2006 a podíleli se na ní vedle Arcidiecézní charity Praha také místní partneři. Hlavním partnerem je Diecéze Lugazi, která poskytla zdarma pozemek pro stavbu nemocnice a vodní vrt. Výstavba byla dokončena díky grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Zahájení provozu nemocnice proběhlo dne 19. 2. 2007. Nová nemocnice převzala personál bývalého zdravotního střediska a zodpovědnost za implementaci státních zdravotních programů.

Stavební projekt a otevření nemocnice

Projekt stavby nemocnice byl rozpracován českými architekty a dále detailně dokončen ugandskou architektonicko-stavební kanceláří, která úzce spolupracuje s diecézí Lugazi. Stavební práce začaly v dubnu 2005. V květnu 2006 se odehrálo za přítomnosti kardinála Miloslava Vlka a dalších významných hostů slavnostní otevření nemocnice a vysvěcení základního kamene kaplev únoru 2007 byla pak nemocnice plně uvedena do provozu.

Areál nemocnice

Areál nemocnice tvoří jednopatrové budovy soustředěné okolo centrálního atria (vyšetřovny, oddělení, administrativa) s doplňkovými a obslužnými stavbami (ubytování lékařů a administrátora, pacientská kuchyň, dílna, márnice, vrátnice) podél oplocené hranice pozemku. Atrium slouží jako prostor pro výukové lekce pro personál i klienty. V nemocnici je rozvod vody z nedalekého vrtu, dále má k dispozici dva tanky na užitkovou dešťovou vodu sváděnou ze střech budov. Z důvodů nestabilních dodávek elektrické energie jsou k dispozici též invertory (baterie) a generátor. Kromě operačních sálů a čtyř vyšetřoven se v nemocnici nacházejí lůžková oddělení: dětské, všeobecné, gynekologicko-porodnické a pooperační.

Vybavení nemocnice

Vybavení pro nemocnici pochází jak z ČR, kde se nám podařilo odkoupit velké množství přístrojů za symbolické ceny či je dokonce získat darem, tak i z cílové země – Ugandy. Za zmínku stojí z ČR dovezené přístroje jako například operační stůl, anesteziologický přístroj, sterilizační přístroj s příslušenstvím, defibrilátor, koagulační laserový operační přístroj, monitor životních funkcí po operaci, 2 inkubátory, ultrazvuk, resuscitační přístroj, automatický biochemický analytický přístroj, gynekologické vyšetřovací lůžko, operační lampy, laboratorní mikroskopy, biochemický testovací přístroj Reflotron a mnohé další přístroje a vybavení, které budou prostředkem při poskytování kvalitní péče.

Související informace